Maskinsøm

For deg som har lyst til å sy på maskin sammen med andre noen lørdager i løpet av høsten. Ta med symaskin, eventuelt uferdig prosjekt og materialer til nytt syprosjekt, så jobber vi sammen.

Høsten 2022: Lørdag 3.9, 15.10, 12.11, 10.12
Tidspunkt: kl. 10-16
Sted: Første gang - Jahren gamle skole ( Riddersand skole, hvit bygning)

Kontaktperson; Wenche Buvik tlf 951 00 310 . Pris: Kr. 50.- pr gang.