Temakvelder

Alle temamøter avholdes på Jahren gamle skole, Kirkeveien 151, Fetsund

JANUAR
Torsdag 12. januar kl 1900
Dorset buttons
v/Toril Grue

FEBRUAR
Torsdag  9. februar kl.1900
Årsmøte

MARS
Torsdag 9.mars
Påsketradisjoner - norske og utenlandske

APRIL
Torsdag 13.april kl. 1900
Macramé - Populær teknikk for 40 år siden - nå på vei opp igjen

MAI
Torsdag 11. mai kl 1900
Rimelig smart

VELKOMMEN