Når kan vi åpne Sootbrakka? Når kan vi åpne Sootbrakka?

  23.02.2021 Kl.20:36
Av Jorunn Apeland
Lokal forskrift i Lillestrøm kommune vedtatt 23.februar 2021 gir muligheter for bann og unge til økt aktivitet. Når det gjelder organisert kulturaktivitet for voksne, som vi hører inn under gjelder dessverre fortsatt følgende; "§ 7. Fritids-, idretts- og kulturaktivitet For voksne, fra og med 20 år og eldre, er det ikke tillatt å gjennomføre organisert fritids-, idretts- eller kulturaktivitet innendørs. Dette gjelder trening, øvelser, prøver, samlinger og lignende. For voksne, fra og med 20 år og eldre, er det ikke tillatt å gjennomføre organisert fritids-, idretts- og kulturaktivitet utendørs dersom avstand på minst 1 meter ikke kan overholdes." Vi lever fortsatt i håpet om å få samles om ikke altfor lenge. Enn så lenge får vi drive hver med vårt håndarbeid på hjemmefronten. Facebook og Pinterest er forøvrig fulle av gode tips til artige prosjekter man kan drive med om man begynner å gå tom for ideer.