Bli medlem

Fornavn 
Etternavn 
Adresse 
Postnummer 
Poststed 
Telefon
E-post
Født (dag,mnd,år) 
Land
select
Melding
Satser for medlemsskap i kalenderåret 2018
Hovedmedlem 620 kr (100% ufør-send helst skriftlig innmelding med dokumentasjon)
Barn og unge under 26 år 160 kr
Husstandsmedlem 420 kr