Trering


Kveldene på treringen blir brukt til egne arbeider, men også til samarbeid og utveksling av ideer.
Vi utveksler mønster til karveskurd, hjelper hverandre med arbeidene og underviser hverandre ved behov.

Våren 2018: Onsdag 17. Januar  (hver 14.dag)
Tid: kl 18-21 Sted: 2. etasje på Sootbrakka. 
 
Kontaktperson: Jarle Woldsund Tlf 414 43 884