Trearbeid


Kveldene på læringsverkstedet blir brukt til egne arbeider, men også til samarbeid og utveksling av ideer.
Vi utveksler mønster til karveskurd, hjelper hverandre med arbeidene og underviser hverandre ved behov.

Oppstart 2020: Onsdag 19.august  (hver 14.dag)
Tid: kl 18-21 Sted: 2. etasje på Sootbrakka. 
 
Kontaktperson: Jarle Woldsund Tlf 414 43 884

Semesteravgift:
Kr 200,- for medlemmer
Kr 320,- for ikke medlemmer