Temamøte UFerdige Objekter 16.januar på Lund Temamøte UFerdige Objekter 16.januar på Lund

  12.01.2020 Kl.16:14
Av Jorunn Apeland
UFO møte i Bestyrerboligen på Lund torsdag 16.1.20 kl 1900. UFerdige objekter, ikke Uidentifisert fremmed objekt, selv om det kan virke slikt når det har ligget urørt i skapet i lengre tid.... Vi hjelper hverandre, bytter bort om vi vil. Vi tar med ekstra lys denne kvelden. Velkommen