Temakvelder

AUGUST
Torsdag 23. august kl 17.15
Tema: Folkekunst og Folkedrakt
inkl Selbuvott Vandreutstilling
Sted:  Norsk Folkemuseum, Bygdøy

Ettermiddagstur til Norsk Folkemuseum.

(Påmelding via Kurspåmelding)

SEPTEMBER
Torsdag 13. september kl.19
Tema: Bunad
Sted: Bestyrerboligen, Fetsund Lenser

OKTOBER
Torsdag 11. oktober kl. 19
Tema: Tre
Sted: Bestyrerboligen, Fetsund Lenser

NOVEMBER
Torsdag 8. november kl. 19
Tema: Prising av varer og statistikk fra de to siste julemessene
Hvilke produkter selger til hvilken pris?
Sted: Bestyrerboligen, Fetsund Lenser


DESEMBER
Torsdag 13. desember kl. 19
Tema: Julemøte med trekning av julelotteri
Sted: Bestyrerboligen, Fetsund Lenser

Alle møtene er åpne for medlemmer og ikke medlemmer.
I tillegg til kveldens tema, er det enkel servering og et lite lotteri.

VELKOMMEN