Symaskin

Dette er et nytt tilbud fom i høst. For deg som har lyst til å sy på symaskin sammen med andre noen lørdager i løpet av høsten. Ta med symaskin, eventuelt uferdig prosjekt og materialer til nytt syprosjekt, så jobber vi sammen. Siste lørdag i høst legger vi opp til et eget syprosjekt. Høsten 2020: Lørdag 12. september, 3.oktober, 7.november kl 10-17 Sted: Sootbrakka, Fetsund Kontaktperson; Wenche Buvik tlf 951 00 310 Lørdag 10-17 Semesteravgift: Medlemmer 200 ,- Ikke medlemmer 320,-