Strikkemaskin

Strikkemaskin læringsverksted tilbyr samlinger for personer som har litt kjennskap til strikkemaskin og som har gjennomført grunnkurs i dette.

Samlingene har vært på Enga, men må nå flyttes til annet lokale pga ombygging på Enga i Fet kommune.
Innholdet i læringsverkstedet er strikking, diskusjon og meningsutveksling om mønster og garn.

Leder for læringsversted strikkemaskin er og har vært Ingunn Solaas.

Våren 2020 avventer vi litt oppstart av læringsverksted i forhold til påmeldinger på kurs og behov i etterkant av dette.