Sprang

Sprang er et urgammelt handarbeid som har vært kjent i Norden siden bronsealderen. Det å lage et sprangarbeid kalles å "bregde".Bregding Teknikken er en måte å lage stoff, blonder, skjerf etc på ved å håndtere parallelle tråder i en ramme. 
I motsetning til veving, brukes ikke innslag. Det er bare de parallelle trådene som blir slynget om hverandre på en bestemt måte. 

Ringenfor spranginteresserte startet opp som et resultat av et vellykket kurs høsten 2013. Alle som deltar, har gjennomført grunnkurs og ringen blir en videreføring av dette. Kursleder blir med og bidrar med veiledning. 

Våren 2017: Tirsdag 10. januar, 14. februar, 14. mars, 18. april og 9. mai

Tid: kl 18-21 Sted: 2. etasje på Sootbrakka. 
Kontaktperson: Gerd Mariniusson på tlf 926 16 858