Om oss

Fet Husflidslag er det stor aktivitet og mye godt humør. Laget tilbyr et mangfold av aktiviteter - kurs, temamøter med foredrag, demonstrasjoner, turer, messer og utstillinger.

Fet Husflidslag arbeider for å fremme håndverksglede og god norsk husflid. Laget ble stiftet 12.mars 1985, og har i dag ca 100 medlemmer. Fast tilholdssted for ukentlige aktiviteter er Sootbrakka, som er en del av Fetsund Lenser. Månedlige temamøter holdes i bestyrerboligen på Lund, Fetsund Lenser. Sootbrakka er det gamle gule to-etasjes huset som ligger ved jernbanebrua nedenfor Kulturhuset.

Vi ønsker gamle og nye husflidvenner velkommen!

Styret 2016-2017


ledig

Leder

ledig

Gerd G. Ous

Nestleder

gerdous@getmail.no

467 42 099

Helene Hallingstorp

Studieleder

h-halli@online.no

930 24 678

Ingunn Solaas

Kasserer

i-solaas@online.no

913 99 825

Gerd Haugen Mariniusson

Sekretær

gerdhama@gmail.com

926 16 858

Eva Mork

Styremedlem

eva@mork.com

402 00 006

Agnete Knoph Risvik

Styremedlem

agnete-r@online.no

917 28 410


Velkommen til å ta kontakt via e-post, telefon eller vanlig post

Fet Husflidslag
Postboks 137
1901
Fetsund
kontakt@fet-husflidslag.no

Hva skjer fremover?