Om oss

Fet Husflidslag er det stor aktivitet og mye godt humør. Laget tilbyr et mangfold av aktiviteter - kurs, temamøter med foredrag, demonstrasjoner, turer, messer og utstillinger.

Fet Husflidslag arbeider for å fremme håndverksglede og god norsk husflid. Laget ble stiftet 12.mars 1985, og har i dag ca 100 medlemmer. Fast tilholdssted for ukentlige aktiviteter er Sootbrakka, som er en del av Fetsund Lenser. Månedlige temamøter holdes ofte i bestyrerboligen på Lund, Fetsund Lenser, men våren 2018 prøver vi oss med alternative møtesteder på skolene rundt i kommunen. Sootbrakka er det gamle gule to-etasjes huset som ligger ved jernbanebrua nedenfor Kulturhuset.

Vi ønsker gamle og nye husflidvenner velkommen!

Styret 2018-2019Jorunn Apeland

Leder

jorunn.e.apeland(a)online.no

916 04 536

Gerd G. Ous

Nestleder

gerdous(a)getmail.no

467 42 099

Helene Hallingstorp

Studieleder

h-halli(a)online.no

930 24 678

Ingunn Solaas

Kasserer

i-solaas(a)online.no

913 99 825

Merete Stensrud

Styremedlem merete_stensrud(a)hotmail.com 412 74 456

Agnete Knoph Risvik

Styremedlem

agnete-r(a)online.no

917 28 410


Velkommen til å ta kontakt via e-post, telefon eller vanlig post

Fet Husflidslag
Postboks 137
1901
Fetsund
kontakt@fet-husflidslag.no