Hendelser



24
november 2018
Husflidsmarked i Bestyrerboligen på Fetsund Lenser
Starter: 11:00
Slutter: 16:00
Sted: Bestyrerboligen på Lund, Fetsund Lenser
Telefon: 91604536
Årets store begivenhet - julemarked på Lensene og Husflidsmarked i Bestyrerboligen på Lund.
25
november 2018
Husflidsmarked i Bestyrerboligen på Fetsund Lenser
Starter: 11:00
Slutter: 16:00
Sted: Bestyrerboligen på Lund, Fetsund Lenser
Telefon: 91604536
Årets store begivenhet - julemarked på Lensene og Husflidsmarked i Bestyrerboligen på Lund.
13
desember 2018
Temamøte jul
Starter: 19:00
Slutter: 21:00
Sted: Bestyrerboligen, Fetsund Lenser
Julemøte med trekning av lotteri