Hendelser11
oktober 2018
Temamøte Tre
Starter: 19:00
Slutter: 21:00
Sted: Bestyrerboligen, Fetsund Lenser
Fokus på tre 
Læringsverksted tre v/ Jarle Woldsund
8
november 2018
Temamøte Prising av varer
Starter: 19:00
Slutter: 21:00
Sted: Bestyrerboligen, Fetsund Lenser
Vi ser på prising av varer for salg og statistikk fra våre to siste julemesser.

Hvilke produkter selger til hvilken pris?
13
desember 2018
Temamøte jul
Starter: 19:00
Slutter: 21:00
Sted: Bestyrerboligen, Fetsund Lenser
Julemøte med trekning av lotteri