8
november 2018
Temamøte Prising av varer
Starter: 19:00
Slutter: 21:00
Sted: Bestyrerboligen, Fetsund Lenser
Vi ser på prising av varer for salg og statistikk fra våre to siste julemesser.

Hvilke produkter selger til hvilken pris?


Vis alle hendelser