Brikkevevring

Ringen for brikkevevinteresserte fungerer ikke som et rent kurs, men et sted hvor man kommer sammen og vever, får tips av vår særdeles erfarne ringleder. Ringen starter på år 3 i sin levetid:-). 
Vi som er med, har tatt et kurs på forhånd med grunnteknikker og forståelse. 

Er du interessert, ta gjerne kontakt med vår ringleder eller meld deg via kontakt@fet-husflidslag.no 
Møtedager 2018: 18. januar, 15. februar, 15. mars og 19. april
Tid: kl 18-21 
Sted: 2. etasje på Sootbrakka. 
Kontaktperson: Karin Grøneng på tlf 63 88 22 05