Brikkevev

Læringsverkstedet for brikkevevinteresserte fungerer ikke som et rent kurs, men et sted hvor man kommer sammen og vever, får tips av vår særdeles erfaren leder.   
Vi som er med, har tatt et kurs på forhånd med grunnteknikker og forståelse. 

Er du interessert, ta gjerne kontakt med Karin Grøneng eller meld deg via kontakt@fet-husflidslag.no 
Møtedager 2018: 20. september, 18. oktober, 15.november
Tid: kl 18-21 
Sted: 2. etasje på Sootbrakka. 

Kontaktperson: Karin Grøneng på tlf 63 88 22 05
Semesteravgift; 
Kr 75,- for medlemmer
kr 120,- for ikke medlemmer