Billedvevringen

Norsk billedvev betegner en tradisjon med røtter fra førhistorisk tid og frem til våre dager – en noenlunde kontinuerlig linje over et tidsrom på over 1500 år. (Kilde: http:\\Kunsthistorie.com) 
Fet Husflidslag ble 30 år i 2015, men vi har hos oss en gruppe medlemmer som fører denne tradisjonen videre, og interessen for teknikken er stigende.

Billedvevringen møtes på dagtid. 

Våren 2018: Torsdag 25. januar, 8. februar, 22. februar, 8.mars, 22.mars og 12. april
Tid: kl 11-14 
Sted: 2. etasje i Sootbrakka 
Kontaktperson: Ragnhild Holst
Arbeider laget i billedvevringen