Billedvevringen

Norsk billedvev betegner en tradisjon med røtter fra førhistorisk tid og frem til våre dager – en noenlunde kontinuerlig linje over et tidsrom på over 1500 år. (Kilde: http:\\Kunsthistorie.com) 
Fet Husflidslag ble 30 år i 2015, men vi har hos oss en gruppe medlemmer som fører denne tradisjonen videre, og interessen for teknikken er stigende.

Billedvevringen møtes på dagtid. 

Våren 2017: Torsdag 16. januar, 9. februar, 23. februar, 9.mars, 23.mars og 6. april
Tid: kl 11-14 
Sted: 2. etasje i Sootbrakka 
Kontaktperson: 
Arbeider laget i billedvevringen