Billedvev

Norsk billedvev betegner en tradisjon med røtter fra førhistorisk tid og frem til våre dager – en noenlunde kontinuerlig linje over et tidsrom på over 1500 år. (Kilde: http:\\Kunsthistorie.com) 
Fet Husflidslag ble 30 år i 2015, men vi har hos oss en gruppe medlemmer som fører denne tradisjonen videre, og interessen for teknikken er stigende.

Læringsverksted for Billedvev møtes på dagtid - torsdager.

Våren 2021: Oppstart ikke bestemt
Ta kontakt med leder for læreingsverkstedet for informasjon.

Tid: kl 11-14 
Sted: 2. etasje i Sootbrakka 
Kontaktperson: Ragnhild Holst

Semesteravgift
Kr 150,- for medlemmer
Kr 240,- for ikke-medlemmer
 
Arbeider laget av deltakere på billedvev